- voorwaarden

Algemene voorwaarden Feet 4U

                                                                       

 • De cliënt is zich er van bewust dat de pedicure behandeling als doel heeft klachten aan voeten, nagels en huid te verminderen binnen de daarvoor afgesproken tijd.
 •  U zult de pedicure onmiddellijk waarschuwen als uw welbevinden op enige wijze wordt aangetast.
 • Zodra zich wijzigingen voordoen in de medische gegevens licht u de pedicure in.
 •  Een pedicurebehandeling is geen vervanging van de reguliere geneeskunde. In bepaalde situaties is het mogelijk dat de cliënt geadviseerd wordt contact op te nemen met een arts of specialist.
 •  De behandelingen worden individueel samengesteld en kunnen daarom variëren in samenstelling en/of uitwerking.
 •  De behandelingen vloeien voort uit pedicuretechnieken waarvoor diploma’s, licenties en certificaten zijn behaald.

 

Annulering

 • U kunt tot 1 dag voor de afspraak kosteloos annuleren.
 • Bij annuleren op de dag zelf wordt er 100% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Indien u meer dan 5 minuten te laat bent, wordt de tijd in de prijs doorberekend

 

Behandeling

 • Voorafgaand aan een eerste pedicurebehandeling krijgt u een uitgebreide screening om risicovoeten op te sporen.
 •  De cliënt is zich er van bewust dat de verstrekte informatie belangrijk is om de pedicurebehandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze informatie blijft vertrouwelijk.
 • Er bestaat een mogelijkheid dat klachten verminderen of zelfs verdwijnen door de pedicurebehandelingen. Hier kan echter geen garantie voor gegeven worden.
 • Wanneer de cliënt drager is van een infectieziekte zoals Hepatitis, HIV, AIDS of andere aandoening(en) dan dient de cliënt dit te melden. De privacy van de cliënt is hierbij gewaarborgd.

 

Geheimhoudingsplicht

 • Alle (vertrouwelijk) informatie met betrekking tot de cliënt wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is vermeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Gegevens zullen alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd.
 • Geheimhouding vervalt enkel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dat geval zijn we verplicht om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

 

Huisregels

 • Behandelingen vinden alleen plaats volgens afspraak.
 •  Vanuit hygiënisch oogpunt is het prettig als u opgefrist de behandeling ondergaat.
 • FEET4U behoudt zich het recht behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of aan de andere kant aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Om de behandeling zo ontspannen mogelijk te laten verlopen, dient u op tijd aanwezig te zijn. Dit ook in verband met eventuele afspraken na u.
 • U hoeft geen handdoeken mee te nemen
 • Roken is niet toegestaan.

 

Betaling

 •  Pedicurebehandelingen welke zijn uitgevoerd in de pedicurepraktijk dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling contant te worden voldaan of direct via een betaalverzoek.
 • Cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar.

 

Tarieven

 • FEET4U behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
 •  FEET4U is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen deze kenbaar te maken aan zijn cliënten.
 • Op prijzen gehanteerd door FEET4U wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.